GIHED CREDAI Team

Designation Name

President

Shri Ajay G. Patel

Vice President

Shri Nilam B. Doshi

Vice President

Shri Tejas C. Joshi

Vice President

Shri Chitrak S. Shah

Vice President

Shri Kinjal S. Patel

Vice President

Shri Dhruv N. Patel

Hon. Secretary

Shri Sanket V. Shah

Hon. Treasurer

Shri Viral J. Shah

Jt. Hon. Secretary

Shri Amrish J. Patel

Jt. Hon. Secretary

Shri Nilay D. Patel

Jt. Hon. Treasurer

Shri Yash G. Brahmbhatt

Jt. Hon. Treasurer

Shri Sharvil A. Shridhar

Director

Shri Ankur B. Desai

Director

Shri Ashish K. Patel

Director

Shri Chinmay N. Shah

Director

Shri Dharmen M.Sutaria

Director

Shri Dipak B. Patel

Director

Shri Dushyant M. Pandya

Director

Shri Jateen M. Gupta

Director

Shri Kamlesh K. Gondalia

Director

Shri Ketan B. Patel

Director

Shri Naimesh N. Patel

Director

Shri Rajesh B. Brahmbhatt

Director

Shri Rajesh S. Vaswani

Director

Shri Rushabh N. Patel

Director

Shri Sagar M. Sheth

Director

Shri Sandip K. Patel

Director

Shri Shekhar G. Patel

Director

Shri Vivek P. Patel