GIHED Team

Sr. No Designation Name
1

President

Shri Ashish K. Patel

2

Vice President

Shri Ajay G. Patel

3

Vice President

Shri Jateen M. Gupta

4

Vice President

Shri Ketan B. Patel

5

Vice President

Shri Chitrakbhai S. Shah

6

Vice President

Shri Nilam B. Doshi

7

Hon. Secretary

Shri Dhruv N. Patel

8

Hon. Treasurer

Shri Tejas C. Joshi

9

Jt. Hon. Secretary

Shri Viral J. Shah

10

Jt. Hon. Secretary

Shri Kinjal S. Patel

11

Jt. Hon. Treasurer

Shri Sanket V. Shah

12

Jt. Hon. Treasurer

Shri Sharvil A. Shridhar

13

Director

Shri Aalap S. Patel

14

Director

Shri Amrish J. Patel

15

Director

Shri Dharmen M.Sutaria

16

Director

Shri Dipak B. Patel

17

Director

Shri Dushyant M. Pandya

18

Director

Shri Kamlesh K. Gondalia

19

Director

Shri Naimesh N. Patel

20

Director

Shri Nilay D. Patel

21

Director

Shri Rajesh B. Brahmbhatt

22

Director

Shri Rajesh S. Vaswani

23

Director

Shri Rushabh N. Patel

24

Director

Shri Sagar M. Sheth

25

Director

Shri Sandip K. Patel

26

Director

Shri Sharif N. Memon

27

Director

Shri Shekhar G. Patel

28

Director

Shri Umang H. Thakkar

29

Director

Shri Vivek P. Patel

30

Director

Shri Yash G. Brahmbhatt